Terms and conditions of use

.Algemene informatie.

Welkom op onze pagina Privacybeleid! Wanneer u onze winkeldiensten gebruikt, vertrouwt u ons met uw gegevens. Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen. Wanneer u informatie met ons deelt, kunnen we onze services nog beter voor u maken. We kunnen u bijvoorbeeld relevantere zoekresultaten en advertenties tonen, u helpen contact te leggen met mensen of om het delen met anderen sneller en gemakkelijker te maken. Terwijl u onze services gebruikt, willen we dat u duidelijk weet hoe we informatie gebruiken en hoe u uw privacy kunt beschermen. Dit is belangrijk; we hopen dat u de tijd neemt om het aandachtig te lezen. Vergeet niet dat u bedieningselementen kunt vinden om uw informatie te beheren en uw privacy en veiligheid te beschermen. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden.

Recht op toegang tot, correctie en verwijdering van gegevens en bezwaar tegen gegevensverwerking

Onze klanten hebben het recht om op hen betrekking hebbende persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens door op elk moment een schriftelijk verzoek in te dienen. Het bedrijf stelt alles in het werk om passende voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat deze worden gewijzigd, beschadigd, vernietigd of geopend door onbevoegde derden. Het bedrijf heeft echter geen controle over elk risico met betrekking tot het gebruik van internet en waarschuwt daarom de gebruikers van de site voor de mogelijke risico's van het functioneren en het gebruik van internet. De site kan links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Aangezien het bedrijf geen controle heeft over deze websites en externe bronnen, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden of weergeven van deze websites en externe bronnen en kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal beschikbaar op of van deze websites of externe bronnen.

Beheer van persoonlijke gegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens online bekijken of bewerken voor veel van onze services. U kunt ook keuzes maken over onze verzameling en gebruik van uw gegevens. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze kunt beheren, is afhankelijk van de services die u gebruikt. U kunt kiezen of u promotionele communicatie van onze winkel per e-mail, sms, fysieke post en telefoon wilt ontvangen. Als u promotionele e-mail van ons ontvangt en u wilt afmelden, kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht te volgen. Waarmee u contactgegevens kunt bijwerken, contactvoorkeuren kunt beheren, u kunt afmelden voor e-mailabonnementen en kunt kiezen of u deel uw contactgegevens met onze partners. Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte servicecommunicatie die deel uitmaakt van bepaalde winkelservices.

Informatie die we verzamelen

Onze winkel verzamelt gegevens om effectief te werken en u de beste ervaringen met onze diensten te bieden. U verstrekt sommige van deze gegevens rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer u een persoonlijk account aanmaakt. We krijgen er iets van door vast te leggen hoe u met onze services omgaat, bijvoorbeeld door technologieën zoals cookies te gebruiken en foutrapporten of gebruiksgegevens te ontvangen van software die op uw apparaat draait. We verkrijgen ook gegevens van derden (inclusief andere bedrijven). We vullen de gegevens die we verzamelen bijvoorbeeld aan door demografische gegevens van andere bedrijven te kopen. We gebruiken ook services van andere bedrijven om ons te helpen een locatie te bepalen op basis van uw IP-adres om bepaalde services aan uw locatie aan te passen. De gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de services en functies die u gebruikt.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Onze winkel gebruikt de gegevens die we verzamelen voor drie basisdoelen: om ons bedrijf te runnen en de aangeboden diensten aan te bieden (inclusief het verbeteren en personaliseren), om communicatie te verzenden, inclusief promotionele communicatie, en om advertenties weer te geven. Bij het uitvoeren van deze doeleinden combineren we gegevens die we verzamelen via de verschillende winkeldiensten die u gebruikt om u een meer naadloze, consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Om de privacy te verbeteren, hebben we echter technologische en procedurele waarborgen ingebouwd om bepaalde gegevenscombinaties te voorkomen. We slaan bijvoorbeeld gegevens op die we van u verzamelen wanneer u niet bent geverifieerd (niet aangemeld), los van accountinformatie die u rechtstreeks identificeert, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Uw informatie delen

We delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of een service te bieden die u hebt aangevraagd of geautoriseerd. We delen uw inhoud bijvoorbeeld met derden wanneer u ons opdraagt ​​dit te doen. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een ​​aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen, en voor fraudepreventie en kredietrisicovermindering. Daarnaast delen we persoonlijke gegevens onder onze gecontroleerde gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. We delen ook persoonlijke gegevens met leveranciers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Bedrijven die we bijvoorbeeld hebben ingehuurd om klantenservice te bieden of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en services, hebben mogelijk toegang nodig tot persoonlijke gegevens om deze functies te kunnen bieden. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze gegevensprivacy- en beveiligingsvereisten en mogen ze de persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen niet gebruiken voor andere doeleinden. We kunnen ook persoonlijke gegevens bekendmaken als onderdeel van een bedrijfstransactie zoals een fusie of verkoop van activa.